เลือกประเภทสินค้า เพื่อลงทะเบียน
25 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564
เงื่อนไข : 1. แลกได้ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 ท่าน สูงสุด ไม่เกิน 5 สิทธิ์ 2. รางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. พนักงานร้าน ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่น 4. สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Amornphan Chatmongkolcharoen
Sapsara group Co. Ltd.